Wokół informacji zwrotnej po rekrutacji narosło wiele legend, często budzących niezdrowe wręcz emocje. Z jednej strony wielu kandydatów zarzuca osobom rekrutującym, że w ogóle pomijają ten etap procesu rekrutacji. Z drugiej strony nie jest to takie proste, aby dać informację zwrotną tak, aby jednocześnie być w porządku wobec kandydata, wesprzeć go po nieudanej próbie zdobycia pracy oraz aby powiedzieć szczerze, jakie kwestie sprawiły, że tym razem się nie udało.

Jakie są więc podstawowe cechy dobrego feedbacku?

Cecha nr 1 

Odnosi się do konkretnego stanowiska w konkretnej firmie.

Warto to uświadomić najpierw sobie, a następnie kandydatowi. Oznacza to, że kandydat jest oceniany w korelacji do wymagań na danym stanowisku, oraz na podstawie dopasowania do kultury organizacji i wartości wyznawanych przez właśnie tego konkretnego pracodawcę. Ten sam kandydat w jednej firmie będzie zupełnie rozmijał się z profilem idealnego kandydata, a jednocześnie w innej firmie, mając tę samą osobowość i doświadczenie, może być idealnym kandydatem. A przecież cały czas jest tą samą osobą z tymi samymi kompetencjami i umiejętnościami miękkimi. 

 

Cecha nr 2 

Musi odnosić się do wymagania i korespondującej z nim cechy lub deklaracji kandydata do gotowości spełnienia danego wymagania.

Chodzi tu o to, aby podchodzić do kandydatów bez bazowania na stereotypach – przykładowo jeśli zakładamy, że osoba posiadająca małe dzieci nie będzie mogła pracować na stanowisku, które wymaga częstych podróży służbowych. Jest to decyzja kandydata, czy zapewni opiekę dzieciom w tym czasie, czy jednak odmówi takiej dyspozycyjności, jakiej wymaga pracodawca (o tym temacie przeczytasz więcej tutaj). Jeżeli odrzucamy takiego kandydata, to tylko wtedy kiedy on sam odmówi dyspozycyjności w wymaganym zakresie. W takiej sytuacji przy formułowaniu feedbacku należy odwołać się do decyzji kandydata, a nie do samej okoliczności, tzn: “Nie możemy zaproponować tego stanowiska, ponieważ odmówił pan spełnienia wymogu dyspozycyjności w kwestii podróży służbowych”.

 

Cecha nr 3

Feedback powinien być użyteczny, a nie wymijający. 

Wypowiedzi takie jak “został wybrany inny kandydat” lub “nie możemy zaproponować pracy na tym stanowisku, pozostańmy w kontakcie na wypadek kolejnych rekrutacji” nie są informacją zwrotną, a jedynie ją udają. Nie dają tak naprawdę odpowiedzi, jaki był prawdziwy powód odrzucenia, a jedynie mogą godzić w poczucie własnej wartości kandydata lub sprawić, że będzie się on doszukiwał niesprawiedliwości lub, w ekstremalnych sytuacjach, wręcz dyskryminacji. 

 

 

Dawanie informacji zwrotnej kandydatowi, którego musieliśmy odrzucić, to niemal sztuka i to porównywalna do chodzenia po polu minowym. Jeśli chcesz zgłębiać wiedzę na temat feedbacku, z różnych stron, koniecznie zapisz się do SerioNewslettera na dole strony głównej, a poinformujemy Cię o kolejnej edycji webinaru HR desk – o feedbacku. Zapis do SerioNewslettera nie wiążę się z otrzymywaniem mnóstwa niepotrzebnych maili. Wysyłamy tylko ważne informacje o webinarach i innych epickich wydarzeniach. Serio.